7 intervjuer460px7 intervjuer om Norrbotten i riksmedia
En bok som på sätt och vis blivit aktuell igen eftersom Tidningarnas Telegrambyrå meddelat att man ska stänga samtliga redaktioner norr om Stockholm. Jag intervjuar sju profiler inom riksmedierna, däribland Expressens dåvarande chefredaktör Christina Jutterström och dåvarande professorn vid JMK, Stig Hadenius. Frågan var vilken betydelse avsaknaden av kontinuerlig och initierad nationell bevakning av glesbygden i allmänhet och Norrbotten i synnerhet kan få. Vid tidpunkten (1996) hade ingen av rikstidningarna en enda anställd norr om Stockholm. Med tanke på de sociala mediernas framväxt skulle boken sett annorlunda ut i dag, eftersom de i kombination med traditionella medier erbjuder helt nya möjligheter. Och risker. Beställare var Landstinget och Länsstyrelsen.

Brytningstider460px
A time of change460px

Brytningstider/A time of change
Brytningstider är en antologi. Jag och litteraturvetaren Valery Lemesov var redaktörer och satte samman det ett 30-tal författare, journalister och fotografer från Ryssland, Finland, Norge och Sverige producerade. Jag medverkade även som skribent. Boken gavs ut i en reviderad andra upplaga och översattes till engelska och finska och är fortfarande den enda bok som beskriver vardagslivet i Barentsregionen. Glesbygdsverket var beställare.

Kaitum460px

Kaitum, en sommar i Tjuonajokk
Denna bok är en naturskildring. Det är också en bok om flugfiske. Under en sommar bodde jag från islossningen till i mitten av september i Kaitumdalen. Jag följde naturens växlingar, smög med flugspöt längs jokkarna och mådde gott. Självklart har mitt intresse för fiske inneburit att jag sett den turism näringen genererar på nära håll. Utgiven på Bokförlaget Settern.

 

7 Reportage460px

7 reportage om Norrbotten och turismen
Som rubriken antyder är detta en reportagebok om Norrbotten och turismen. Beställare var Landstinget och Länsstyrelsen. Till viss del kan den också beskrivas som en kritisk granskning av hur det offentliga Norrbotten arbetade med de här frågorna. Naturligtvis lärde jag mig mycket om den norrbottniska turismen under arbetet med den här boken. Det gav mig i alla fall definitivt insikt om näringens villkor.

 

Insight guide460px

Annat
Jag har också medverkat som skribent i ett par andra böcker, bland annat i den engelska upplagan av Insight Guide om Sverige.

Comments

  1. Pingback: Ska vi tro på Eljester? | Frost kommunikation

Leave a Comment