Att förstå det nya medielandskapet är ingalunda enkelt för den som inte har verktygen. Allt är sammanflätat på ett sätt som aldrig tidigare. Längst ut i bruset kan det i många fall vara svårt att se vem som var den ursprungliga avsändaren, vilka motiv som ligger bakom eller rentav vad som är rätt och fel.
Den virala spridningen på nätet kan ta de mest oväntade vägar och leda till både önskade och oönskade resultat.
Men mitt i allt finns trots allt en logik.
Orsak och verkan.

MediehusDe så kallade traditionella mediernas kräftgång är på väg att förvandlas till en rask marsch mot ättestupan. Många kämpar för sin överlevnad. De sociala medierna har på många sätt utvecklats till att bli en tummelplats för PR och marknadsföring.
Samtidigt debatterar vi som aldrig förr!
Möjligheter. Risker.

Det är egentligen vansinnigt spännande. Och vi måste alla lära oss.
Jag började som journalist 1982. Under åren har jag arbetat lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. På tidningar, nyhetsbyrå och TV. En av de böcker jag skrivit handlar också media; om hur glesbygden i allmänhet och de norra landsändarna i synnerhet blev strykpojkar redan på 1980-talet när rikstidningarna försvann innanför tullarna. I bland kan man förledas att tro att koncentrationen av medier till de större städerna är en ny företeelse, men så är inte fallet. Den ha pågått i decennier.

Jag är alltså ett barn av det gamla, men som också lärt mig det nya. Att ha en fot i vardera värld har visat sig vara värdefullt.
Nu är jag konsult och hjälper på olika sätt företag, organisationer och redaktioner med frågor som på olika sätt berör det nya medielandskapet. Jag har också undervisat på LTU om journalistik i nya medier.
Om orsak och verkan.
Om den nya medielogiken.

Skriv eller ring så berättar jag mer.

mail@gertfrost.se
+46723085180

Leave a Comment