En viktig bagatell

In Bloggande och internet, Kommunikation, Media och journalistik, Sociala medier by Gert FrostLeave a Comment

En kort reflektion om vad som kan tyckas vara en bagatell. Det har länge funnits en tydlig trend som bara blir allt tydligare; att diskussioner som har sina rötter i bland annat bloggtexter flyttat till andra forum. De gäller inte bara företagsbloggar, privata bloggar eller organisationsbloggar, utan också tidningsartiklar – egentligen vad som helst.
För bara ett par år sedan avhandlades det mesta i direkt i kommentarsfälten i direkt anslutning till respektive text. Framförallt användningen av Facebook och Twitter har förändrat den bilden avsevärt.
Nu är det svårare att ha koll på reaktionerna.
Det är förvisso bra att diskussionerna sprids, men på minussidan kan man skriva att det fortfarande ”bara” är varannan svensk som finns på exempelvis Facebook.

Detta är ytterligare en självklar anledning till att företag, myndigheter och organisationer måste ha lite koll på hur nätet fungerar.
Att bara lämna diskussionerna vind för våg, utan koll på hur de sprids eller vad som sägs håller inte i längden.
Självklart måste alla med lite ambitioner lära sig hur nätets infrastruktur fungerar. För att klara det krävs dock ett betydande engagemang eftersom det är rörlig materia som ständigt förändras och utvecklas.

Bilden nedan är en skärmdump från min text om Uppdrag gransknings program om den svenska laxpolitiken. Nästan 200 interaktioner (kul) med Facebook, och många delningar på Twitter, varav några är mina egna. Ändå går långtifrån allt att utläsa från den här statistiken, men den ge i alla fall en fingervisning om hur det ser ut. Bara två kommentarer, varav en är min.
Jag hade själv flera diskussioner kring texten och programmets innehåll på Facebook och Twitter.

Leave a Comment