Exempel efterlyses! Igen.

In Bloggande och internet, Politik och samhälle, Sociala medier by Gert FrostLeave a Comment

Så här ser det inte ut längre. Lyckligtvis.

Inte sällan har jag pläderat för att den sociala webben innebär en fantastisk möjlighet för glesbygd och mindre kommuner runtom i landet att göra sin röst hörd. Lokalt, regionalt och inte minst mot de beslutande församlingarna i framförallt Stockholm.
Aldrig tidigare har politiker och beslutsfattare varit så lätta att nå.
Aldrig tidigare har det varit så enkelt att göra sin röst hörd. Jag har kallat det för “en vidöppen digital dörr“.

Parallellt med det har jag pekat på att bilden är ganska entydig; spetskunskapen och engagemanget för att utveckla och använda sociala medier är i hög grad koncentrerad till storstadsområdena.
Inte så konstigt egentligen, men också lite problematiskt eftersom försprånget hela tiden i mina ögon tycks växa.

Vid några tillfällen har jag framförallt via Facebook och Twitter efterlyst bra exempel på där glesbygden lyckats använda sociala medier på ett effektivt och bra sätt. Gärna med någon form av mätbara resultat. Något riktigt bra napp har det inte blivit.
Så därför gör jag det igen. Här och nu. Det kan gälla kommuner, företag eller föreningsliv.

En del går naturligtvis att se. Att det på Facebook knutits åtskilliga kontakter, att man skapat sidor och grupper där kommunikationen fungerat och fungerar. Det finns bra och dåliga exempel.
Det jag egentligen söker är exempel där den sociala webben använts strategiskt på ett medvetet sätt för att lyfta en speciell fråga eller region, möjligen också någon produkt.
Alla förslag mottages tacksamt.

Det digitala tåget har redan startat. Det gäller att hoppa på i stället för att stå kvar på perrongen och undra vad som hände.

Leave a Comment