Informationschefen som grindvakt

In Kommunikation, Media och journalistik by Gert Frost3 Comments

Jag har just lyssnat på Sveriges Radios program Kaliber om LKAB och den situation som råder för de boende kring ”Gropen” i Malmberget i Norrbotten.
I sig en eländig situation som måste lösas.
När det gäller LKAB har jag under senare tid funderat en hel del när det gäller företagets kontakter med media. I de flesta sammanhang, inte alla, är det informationschefen som uttalar sig.
Inget kan vara mer fel.
Informationschefens roll när journalister eller andra står på tröskeln och vill in är snarare att se till att rätt person uttalar sig i rätt sammanhang. Dessutom att se till att de är utbildade och vet hur de ska agera.

I Malmberget är situationen dramatisk.
Pratar man om undermineringen av ett helt samhälle som håller på att falla ner i ett gruvhål är det just det – dramatiskt. Då krävs det djupgående specialkunskaper för att skapa trovärdighet.
Trovärdighet utåt och trovärdighet i den egna organisationen.
Då fungerar inte svepande formuleringar om att ”LKAB har brutit malm i 100 år och kan det här”.

Det skapar definitivt inget förtroende eller lugn bland dem som bor i Malmberget och inte heller hos andra som lyssnar på ett program eller läser en text.
Tvärtom, skulle jag vilja säga. Det ger mer intrycket att av man faktiskt vill hindra insynen i företaget, eller att man inte har tillräckligt på fötterna för att skicka fram experterna. Det blir fel i vilket falla som helst.
Informationschefer ska inte fungera som grindvakter.

Kalibers reportage om situationen i Malmberget rörde omedelbart upp mycket damm, både i lokalpress och i riksmedia. Likaså en del i sociala medier, exempelvis på Twitter. Till viss del kan tillskrivas hur LKAB valde att hantera kritiken. I mina ögon framstod det som om företaget helt enkelt viftade bort den som en irriterande fluga,
Jag vill ha fram en geolog eller bergsingenjör som sakligt kan förklara för mig varför INTE berget ska rasa den närmaste tiden.
Det hade ökat företagets trovärdighet och minskat oron i Malmberget.
Och det är väl det man vill uppnå.

Den andra stora frågan om varför människor i Malmberget ska tvingas bo kvar i en osäker (?) tillvaro vid gropen blev absolut inte utredd under reportagets gång. Naturligtvis är det en komplex fråga med många olika infallsvinklar.
Hursomhelst är det inte heller i det fallet informationschefen som ska uttala sig. Och definitivt inte i ett så pass tungt samhällsmagasin som Kaliber som har stort genomslag.

Naturligtvis kan det vara så att en informationschef är extremt väl insatt i en fråga, men det förändrar inte trovärdighetsfrågan: det är ändå företagets, myndighetens eller organisationens experter som så långt det är möjligt ska uttala sig i medierna.

Återigen: Håller ett berg på att rasa samman vill jag lyssna på en bergsingenjör eller geolog. Inte på en grindvakt.
Det blir ungefär som när hovet skickar fram sin informationschef Bertil Tannert för att svara på frågor i samband med någon kris inom kungafamiljen.

Aftonbladet, Expressen, Svenskan, DN, NSD, NK.

Comments

  1. Ett större kommunikationsproblem i samhället är om redaktionerna medvetet väljer bort fakta som motsäger deras vinkel, eller till och med far med osanning:www.lkab.com/kaliber

Leave a Comment