Nu har jag gått i betalväggen

In Kommunikation, Media och journalistik by Gert Frost4 Comments

BetalvaggLoginUppdaterad:
Betalväggarna i Norrbotten är nu ett faktum.
Det innebär att alla kan bilda sig en egen uppfattning om NSD:s och Norrbotten-Kurirens nya kostym.
Själv har jag under tisdagen suttit i morgonstudion hos radio Norrbotten i P4 Morgon och haft besök av SVT Nordnytt och pratat om detta.
Det är alltid svårt att på kort tid formulera sig kort i ett så pass komplicerat ämne där ingenting är enkelt. Det låter sig inte riktigt göras.
Men att jag inte gillar betalväggar framgick förhoppningsvis med önskvärd tydlighet.

Jag har tidigare i olika sammanhang gett uttryck för mina åsikter när det gäller betalväggar. Jag tror inte på dem som en långsiktig lösning. Både historia och framtid talar mot det. Samtidigt har jag förståelse och respekt för tidningarnas försök att hitta nya, fungerande affärsmodeller.
I en alltmer transparent värld där antalet kanaler för olika former av information ökar lavinartat är det ingen framkomlig väg att gömma sig bakom en vägg.
Jag ska inte upprepa huvudargument mot ytterligare en gång.

Däremot skulle jag vilja tillägga en sak som jag inte på allvar fick fram varken i lokalradion eller Nordnytt:
Tidningarna argumenterar för den viktiga journalistiken. Det är bra. Den måste värnas. Faktum är att den måste utvecklas. Rejält. Så att den når hela landet, så att den blir mer självständig. Den måste bli bättre och bli mer relevant, inte minst gentemot unga.
Frågan är om tidningshusen är rustade för att ta den passningen? Tillåt mig tvivla.

Om direktörerna i våra tidningshus tror att det bara är den traditionella medievärlden med tidningar, radio och TV som kan skapa god journalistik är de självfallet fel ute.
Redan idag växer det fram massor med alternativ. Utvecklingen ser ut ungefär likadant i hela landet. Lokalt överger de traditionella medierna små kommuner (läs: inte lönsamma) och vissa ämnesområden i sin iver att koncentrera sig på utgivningsorterna där de största annonsvolymerna finns.
Då sänker de också garden för potentiella mer snabbfotade konkurrenter.Tidningshuset2
För någon vecka sedan startade Affärer i Norr med NSD:s förre chefredaktör Lennart Håkansson (borde väl kunna en del om journalistik) vid spakarna. Det kan man se som en konsekvens av att näringslivsbevakningen i Norrbotten/Norrland varit eftersatt under lång tid. I exempelvis Arjeplog och Älvsbyn finns digitala ”tidningar” som testar sig fram. Utvecklingen finns nationellt, regionalt och lokalt. Naturligtvis kommer utmanarna bli fler och vassare framöver.
Till det får man lägga teknikutveckling och alla olika flöden som man kan ta del av på nätet, exempelvis via sociala medier där dialogen inte sällan står i centrum.

För att starta en ”tidning” på nätet behöver man en telefon, en dator, kanske en kamera och en nätanslutning. That’s it. Mediehusen tvingas samtidigt dra runt enorma kostnader.
Helt självklart kommer en del av alla de nya produkterna framöver att bidra med god journalistik.
Vi är fortfarande i inledningen av en väldigt spännande utveckling och kan knappt ana oss till vad de närmaste åren har att erbjuda.
Ett par nyckelord kommer i alla fall att finnas med: dialog och transparens.
Båda dessa tycker jag att norrbottenstidningarna glömt bort.

Nu känns det som om jag också personligen gått i väggen när det gäller tidningarnas betallösningar. Nu är de här och då gäller det för mig, dig, företag, myndigheter och organisationer att förhålla sig till detta faktum.
Det bli inte lätt.

UPPDATERAT:
Jag hade tänkt sätta punkt för egen del, men måste trycka ut ett par rader till efter ett första dygn med betalväggar i Norrbotten.

I Nordnytt hävdade jag att betalväggarna kommer att strypa samhällsdebatten. Kalle Sandhammar, Chefredaktör på NSD, sa att han “tror precis tvärtom”. Men det är klart, så måste han ju säga med tanke på sin position.
Idag, dagen efter lanseringen, har Kuriren förlorat sitt kanske största affischnamn. Debattören Åsa Petersen har valt att avsluta sitt samarbete med tidningen eftersom allt hon tidigare skrivit (90 krönikor) hamnat bakom betalväggen.AsaP
“Jag är orolig för vad en sådan strypning av opinionsjournalistiken gör med samhällsdebatten”, förklarar Petersen avhoppet och det är bara att hålla med. Debattörer med en nationell arena som hon har vill och måste naturligtvis nå ut och kunna läsas. För att kunna övertyga eller bli motsagda. Petersens penna är välkommen på andra arenor, så hennes röst lär inte tystna, men det är en mycket tydlig indikation på vad som riskerar att hända med samhällsdebatten i Norrbotten. Opinionsjournalistik måste kunna läsas av alla.
När det handlar om ett publikt namn som Åsa Petersen blir allt väldigt tydligt. Men effekterna riskerar att bli desamma även i ett mindre perspektiv. Om lokala och regionala politiker, insändarskribenter, fria debattörer, företrädare för olika intressegrupper och andra hamnar bakom i lokaltidningarnas betalväggar är det naturligtvis inte bra. Varken lokalt, regional eller nationellt.

Slutligen:
Den betalvägg som tidningarna infört blev väldigt “hård”, nästan allt är inlåst. Vid en debatt i Publicistklubben i Luleå där jag satt som moderator gav Norrbotten-Kurirens chefredaktör Mats Ehnbom intrycket att den skulle bli betydligt “mjukare” än så. Att mer material skulle ligga öppet. Om jag inte minns helt fel fick just Åsa Petersen vid det tillfället “löfte” om att i alla fall delar av opinionsjournalistiken skulle vara öppen. Min uppfattning är att tidningarna inte spelat med öppna kort, vilket är ytterligare ett problem.

Comments

 1. Mycket intressanta synpunkter!
  Hade varit intressant att höra dig resonera kring hur mediehusen bör agera för att fortsätta att gå runt i framtiden? Bör man istället för betalvägg hitta en ny annonsmodell? Det är en riktig rävsax, den där affären.

  1. Jag sitter inte inne på någon universallösning, sorry. Däremot så tror jag att svaren blir olika beroende på vilka mediehus vi pratar om eftersom förutsättningarna är olika. Demografiskt och på annat sätt. Tar man tidningarna i Norrbotten brinner det ju inte heller under fötterna på dem med tanke på att ägarna plockat ut över 100 miljoner kronor under de senaste åren.

   Steg ett i deras fall tror jag helt enkelt att produkterna måste bli bättre, mer relevanta. Jag vågar nog påstå att så inte är fallet idag. Alla älskar inte ishockey eller basket om jag uttrycker mig lite grovt.

   Ingen sitter inne med säkra svar idag, men det finns så mycket som talar mot att betalväggar är den rätta lösningen och det måste vi våga säga. Också tidningarna chansar. Jag är övertygad om att både lokaltidningar och nationella tidningar efterhand kommer att justera sina lösningar på olika sätt. Parera.

   Vi måste våga problematisera. Inte bara sätta oss ner, slå klubban i bordet, och säga att “nu ska vi ha betalt”.

   Nu står klockan på “sova”. Får fortsätta i morgon. Men läs också Markus Petterssons inlägg. Han har samma grundsyn som jag, men “angriper” frågan från ett lite annat håll.

   http://avskalad.se/2014/02/stenhard-men-skakig-norrbottnisk-betalvagg/

 2. Ledarmaterialet och debattmaterialet är öppet för alla att läsa. Det löftet har utan tvekan hållits. /Patrik Boström, redaktionschef, NSD

  1. Tack för svar, Patrik.
   Jag tänker inte gå in på enskildheter när det gäller er tidning, men grundsynen är naturligtvis att det är bra om ni håller det öppet. Däremot såg jag till exempel att insändarna låg låsta. Det är tråkigt/inte bra, tycker jag.
   Det är lätt att hamna i ett läge där vi bara kastar skit på varandra, men det är inte heller bra. Vi vill alla ha en god journalistik. I Norrbotten och övriga landet. Sen kan vi vara oense om hur vi når dit, men det är en annan sak. Vi måste våga titta framåt. Hur tror vi att medielandskapet ser ut om tre, fem eller tio år? Hur har samhällsdebatt och samhällsengagemang påverkats? Kanske kommer vi till olika slutsatser, men vi måste i alla fall diskutera det. För att bli bättre och klokare.

Leave a Comment