De flesta av oss behöver utmana sina idéer då och då. Nästan undantagslöst leder det till att den ursprungliga tanken utvecklas i positiv riktning. Det tror jag att de flesta håller med om.
Idag konfronteras nästan alla organisationer, företag eller myndigheter av företeelser som på olika sätt tangerar det nya medielandskapet. Det går inte längre att undvika, inte ens på den minsta arbetsplats, eftersom kommunikation och medier bokstavligen talat smugit sig ner i fickorna på oss, genom exempelvis smartphones.
Vi översköljs av informationsflöden i princip oavbrutet som vi måste förhålla oss till.

En fundering:
Om en miljöavdelning på en kommun tänkt anställa en miljöinspektör har de lätt kunna avgöra vilken kompetens de sökande besitter eftersom de har den kunskap som krävs för det. Samma sak om en ingenjör ska anställas på ett tekniskt företag.
Anta däremot att det ska anställas en kommunikatör, då har det inte sällan varit miljöchefen eller en teknisk chef som gjort också den anställningen. Utan fackkompetens, utan de rätta redskapen tillhands för att göra rimliga bedömningar om organisationens behov utifrån ett omvärldsperpektiv. Det har gjorts slentrianmässigt utifrån någon märklig föreställning om att alla kan media. Vi läser ju tidningen och ser på TV.

MediehusSäg sedan att samma personer ska göra en upphandling från en reklam- eller PR-byrå. Då lämnas inte sällan all analys över till den byrå de väljer att samarbeta med.
Självfallet går det att utveckla beställarkompetensen på olika sätt. Dessutom blir det garanterat bättre med ett bättre förarbete innan byrån kontaktas. Förmodligen också billigare, eftersom beställningen blir tydligare.
Kriskommunikation är ett annat exempel.
Det nya medielandskapet ställer nya och betydligt högre krav än tidigare.

Jag erbjuder rådgivning och arbetar med kunder kring dessa frågor.

TwitterBirdAlldeles självklart kan det vara bra med en större genomgång av hur organisationens kommunikation ser ut och fungerar i ett vidare perspektiv. En omvärldsanalys.
Det kan också handla om att hantera de ”snabba puckarna” eller att undvika de värsta klavertrampen.

Precis som när det gäller allt annat i det nya medielandskapet har varje företag, organisation eller myndighet alldeles egna förutsättningar som man måste ta hänsyn till.

Välkommen att kontakta mig för vidare diskussion.
Jag vågar lova att det är nyttigt.

mail@gertfrost.se
+46723085180

Leave a Comment