Sociala webben är allmänbildning

In Bloggande och internet, Politik och samhälle, Sociala medier by Gert FrostLeave a Comment

Inför obligatorisk undervisning i skolan när det gäller internet, den sociala webben och kommunikation!
Jag kan inte se någon annan lösning.
Precis som svenska, matematik och samhällskunskap har detta utvecklats till att bli kunskaper som elever i de olika utbildningssystemen bara måste ha med sig ut på arbetsmarknaden.
Oundgängligt när det blir dags att söka jobb. Ovärderligt för företagen och deras konkurrenskraft såväl regionalt som nationellt och internationellt.

Lugn, det finns mer. Mycket mer och fler.

Tankar redan tänkta. Så är det oftast när man diskuterar, resonerar eller rentav tror sig ha fått en idé.
Säkert också i detta fall.
Det ser väldigt olika ut på väldigt olika skolor runtom i landet. En del elever får ta Office-körkort, andra jobbar med Photoshop eller design och en del studerar programmering. Och så vidare i tusen varianter.
Det räcker inte.
Varje ung människa bör eller rentav måste ha grundläggande kunskaper om hur exempelvis den sociala webben fungerar, redan från högstadieåldern.
”De unga kan redan det”, invänder du kanske?
Inte alls svara jag. En del, ja, men de flesta kommunicerar bara med sina vänner på nysvenska över Facebook eller MSN. Det är faktiskt inte samma sak som att kunna och förstå. Som bilden ovan visar är det så oändligt mycket mer.
Ungdomarna finns inte särskilt mycket på Twitter, Delicious, Linkedin, och så vidare.
Det finns unga som gör fantastiska saker över nätet. Ingen tvekan om den saken. Spetskunskap kommer alltid att finnas. Nu pratar jag bredd, allmänbildning.

Många experter på den sociala webben betonar med en dåres envishet att det som händer på nätet inte handlar om teknik, utan om kommunikation. Jag håller med. De digitala plattformarna är ju värdelösa utan innehåll. Däremot krävs det som det ser ut i dag en betydande envishet och en del teknikkunnande för att ta sig förbi och djupare än Facebook.

Mantrat ”sociala medier” upprepas ständigt och överallt.
Bara för som ett exempel tog jag fram den definition som finns på nationalencyklopedin:

”sociala medier, kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom t.ex. text, bild eller ljud. Genom sociala medier kommunicerar många till många, på samma villkor och genom samma kanaler (jämför massmedier). Exempel på sociala medier är bloggar, Internetforum, wikier (se wiki), webbplatser för videoklipp, chattprogram, IP-telefoni och webbaserade fotodagböcker.
Sociala medier har ofta formen av webbtjänster där ett företag äger de servrar som tillhandahåller tjänsten och lagrar informationen, medan användarna själva genererar webbplatsens innehåll och kommunicerar via den. Hit hör Facebook, MySpace,YouTube och Twitter.”

Det stämmer ju. Men är ändå så otillräckligt.
Kasta bara en blick till på bilden ovan.
Lägg sedan till resten av internet.
Tänk sedan tio år fram i tiden.
Hur ser det ut då, vilka möjligheter finns?
Jag har varit skribent sedan skrivmaskinernas tid. Faktiskt redan innan de blev elektriska. Jag är bara 52 år.
Så fort har det alltså gått.
Då finns det anledning att återkomma till den kanske allra viktigaste frågan som gäller internet och den sociala webben:
Demokratin.
I en tidigare text nämnde jag att demokratin i Sverige på allvar föddes så sent som 1921 i och med att den kvinnliga rösträtten infördes. Med det i åtanke blir det väldigt enkelt att lyfta ett varningens finger; demokratin är inte oss given för evigt. Den måste erövras och vårdas varje dag.
Om vi inte ser till att språket, kommunikationen och de redskap som behövs för det behärskas av så många som möjligt i samhället går det väldigt snabbt att riva ner det kanske värdefullaste vi har. Tänk på vad som skulle hända om nätet och den sociala webben skulle behärskas bäst av dem som vill ont eller på allvar ifrågasätter demokratiska värden som yttrandefrihet, tryckfrihet och religionsfrihet?
Just demokratin är det starkaste argumentet för att göra internet och den sociala webben till ett obligatorium i skolan, tillsammans med vår konkurrenskraft inom näringslivet och så vidare.
Det finns naturligtvis fler skäl. Till exempel att alla bör få lära sig att hantera sin egen nätidentitet så långt det är möjligt. Alldeles oavsett vad vi tycker om det så finns vi också i en digital form via myndigheter, företag och så vidare. Genom olika digitala plattformar gör vi digitala fotavtryck överallt där vi rör oss. Då är det bra att veta var och hur man ska sätta ner fötterna.

Hur undervisning och annat ska se ut vågar jag mig inte på utan det överlämnar jag med varm hand till vår fantastiska lärarkår.
Se gärna detta som ett upprop!
Kanske jag ska gå i på namninsamling.se och dra igång något.
Eller förresten . . . gör det du!
Jag har inte tid.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Leave a Comment