Spaning: Twitter förändras

In Bloggande och internet, Media och journalistik, Sociala medier by Gert FrostLeave a Comment

TwitterBirdSmå förändringar är inte alltid lätta att upptäcka. De smyger sig på och det gäller att vara uppmärksam för att kunna analysera och parera.
Ta Twitter som exempel.
För bara ett par år sedan drev Twitter ”massor” av trafik till bloggar och andra sajter runtom på nätet. Idag vill jag påstå att det ser lite annorlunda ut.
Beteendet på Twitter har förändrats.

Alltså, det här är en spaning från min sida utan några som helst vetenskapliga belägg. Bara så ni vet.
Men.
För egen del ser jag en stor skillnad bara för den här sidan. Nästan inga besök kommer via Twitter, utan det är Facebook som tagit över i princip allt de dagar jag har hyggligt mycket besökare. Jag har kollat runt lite med aktörer som driver betydligt större sajter med mer trafik och de upplever samma sak.
Här kan du läsa ett exempel från Helsingborgs Dagblad som ytterligare en bekräftelse. I princip är det Facebook som driver all trafik.

För merparten av svenska folket är Twitter fortfarande något okänt, även om antalet konton numera förmodligen passerat en halv miljon. Ändå är dess inverkan betydande, det märks ju inte minst under tv-sändningar på tidningarnas nätupplagor och så vidare. Själv använder jag i huvudsak numera Twitter som ett redskap för omvärldsbevakning och för det ändamålet är det fantastiskt. I alla fall för mig.

Varför minskar då trafiken från Twitter? Det kan man nog spekulera både mycket och länge om, men jag har ett par teorier.

  • Enskilda personer, företag och organisationer har valt Facebook som sin huvudsakliga kanal. Man orkar helt enkelt inte med att vara överallt.
  • De grupper som tidigare dominerat på Twitter (PR-folk, journalister, politiker) har helt enkelt börjat ledsna. Dessutom är Facebook en lättare kanal att ”sälja” för reklamfolket.
  • Twitter har också blivit mer egoistiskt. För några år sedan var man mycket mer benägna att dela material, hjälpa varandra. Eller retweeta, som det kallas. Nu är njuggheten betydligt mer utbredd.
  • Nya grupper av användare har kommit in och fyllt flödena. Det har helt enkelt blivit mycket nya typer av material på Twitter. Många klarar inte riktigt av att hantera flödet med hjälp av listor och sökningar. Få har upptäckt att det finns verktyg som Hootsuite, Tweetbot och Tweetdeck som underlättar enormt. Nej, det kräver alltför stor ansträngning att ta sig över den första tröskeln, vilket har varit en synpunkt jag framfört åtskilliga gånger.

.
Det här är alltså bara en spaning från min sida. Men helt klart är att något har och håller fortfarande på att förändras vilket ju i sig är fullständigt naturligt och självklart. Egentligen.
Jag tror också att Twitter i hög utsträckning alltmer upplevs som en kanal för direkt och indirekt marknadsföring. Det blir tråkigt och en känsla av manipulation är aldrig särskilt lyckobringande.

Däremot får man aldrig glömma bort Twitter kraft, till exempel när det gäller opinionsbildning, men det är ju delvis en annan diskussion.
Slut spaning.

Leave a Comment