Twitter och Norrbottens medier

In Media och journalistik, Sociala medier by Gert FrostLeave a Comment

TidningsfeedJag har följt hur norrbottens medier och enskilda journalister rör sig på sociala medier under de senaste åren. Särskilt intresse har jag naturligtvis ägnat åt Twitter och Facebook.
Under den senaste tiden har det i mina ögon blivit allt tydligare att intresset för Twitter börjat avta.

Nå. Det här är bara en liten iakttagelse i förbifarten, sett ur ett norrbottniskt perspektiv.
Tidigare var många enskilda journalister ganska aktiva, riktigt så har det inte sett ut den senaste tiden.
Det som kommer från Norrbottens medier nu är poster som sprid automatiskt via olika tjänster (se bild). Det är en enkel sak att ställa in, oavsett om man sitter och rattar en tidning eller en enskild blogg. Det är smidigt, men kanske inte särskilt effektivt om man diskuterar i termer av viral spridning. Det händer helt enkelt inte så mycket med den typen av postningar om det inte har ett extremt nyhetsvärde.
Borta är många av de tweets som kom från enskilda journalister och inte sällan utmynnade i någon slags samtal.
Twitter förändras alltså. För oss som varit med relativt länge och är intresserade av frågorna har det under det senaste året blivit väldigt tydligt. Inte bara lokalt och regionalt, utan också nationellt. Det betyder inte att Twitter blivit sämre, utan bara just att det på olika sätt förändrats. Det är fortfarande ett fantastiskt redskap på många sätt, inte minst för omvärldsbevakning.
Det är en ständig rörelse på nätet, oavsett vilka plattformar vi pratar om.
Och det är lika frustrerande som fantastiskt!

Leave a Comment